Persoonsgegevens

Dit document zet de verbintenissen uiteen van Lengow om de privacy van de bezoekers van onze websites en blog te beschermen.

De door ons verzamelde persoonsgegevens

In het algemeen kunnen wij gegevens verzamelen om uw bedrijf (IP-adres, bedrijfsnaam, locatie, URL van de bedrijfswebsite) en uzelf (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres) te identificeren.

Wij verzamelen informatie over uw bedrijf wanneer u onze website bezoekt en wanneer u een van onze formulieren invult (om onze gidsen te downloaden, u in te schrijven op onze nieuwsbrief of om een demonstratie van ons platform aan te vragen).

In het door de wet voorziene kader kunnen wij informatie verzamelen van bedrijven of personen uit openbare databanken of diensten van derden om de gegevens die wij opslaan aan te vullen, met als doel een persoonlijk afgestemde ervaring aan te bieden, onze marketingacties doelgerichter af te stemmen en de resultaten ervan beter te analyseren.

Gebruik van de door ons verzamelde persoonsgegevens

De verzamelde gegevens stellen Lengow in de eerste plaats in staat marketingcampagnes te genereren voor onze prospects door hen marketingcontent aan te bieden en helpen onze commerciële teams in het kader van de prospectie van nieuwe klanten.

Onze marketingacties zijn ook bedoeld om onze klanten en partners op de hoogte te houden van nieuwe functies, evenementen en aanbiedingen van Lengow.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Om verzekerd te zijn van het goede beheer van uw gegevens, beschikt u over de volgende rechten:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten welk type gegevens wij verzamelen en waarom wij die verwerken.
 • Recht op inzage van uw gegevens: u heeft recht op inzage van de door Lengow over u verzamelde gegevens.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verbeterd of aangevuld.

 

 

 

 

 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht te vragen dat de door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt de verwerking van uw gegevens beperken tot specifieke gevallen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die wij opslaan te verkrijgen en te hergebruiken.
 • Recht op weigering: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (u kunt bijvoorbeeld de verwerking voor reclamedoeleinden weigeren).

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wij hebben een speciaal e-mailadres ter beschikking gesteld zodat u ons vragen kunt stellen over het gebruik van uw gegevens en u uw rechten kunt uitoefenen.

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar
: dpo@lengow.com

Cookiebeleid

De website www.lengow.com, de blog blog.lengow.com en het platform www.lengow.io gebruiken cookies of andere trackers om voor u het surfen zo eenvoudig mogelijk te maken, de content en advertenties die wij bieden op u af te stemmen en de prestaties van onze marketingactiviteiten op te volgen.
Dit beleid heeft tot doel u duidelijke en volledige informatie te verschaffen over de oorsprong en het gebruik van de cookies die op uw apparatuur worden geïnstalleerd (vaste of mobiele computer, tablet, smartphone enz.) wanneer u onze Websites bezoekt en over de middelen waarover u beschikt indien u daar bezwaar tegen wenst te maken.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand of tracker die in uw browser wordt geïnstalleerd en waarmee uw apparatuur tijdens uw volgende bezoeken geïdentificeerd en herkend kan worden en met name het surfen vereenvoudigd wordt. Deze cookie wordt in uw apparatuur geïnstalleerd door onze Websites of door derden wanneer u bepaalde delen daarvan bezoekt of wanneer u bepaalde functies daarvan gebruikt.

De term “Cookie” wordt hier ruim opgevat en verwijst naar alle technologische trackers die in uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Welke cookies gebruiken wij en voor welk doel?

 • Noodzakelijke Cookies : Dankzij de noodzakelijke cookies kunt u naar de pagina's van de website surfen en toegang krijgen tot de diverse producten en diensten die wij u aanbieden.
 • Marketing Cookies : Marketingcookies worden gebruikt voor het volgen van de bezoekers op de websites. Het doel is om advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en dus waardevoller zijn voor derde uitgevers en adverteerders.
 • Statistische Cookies : Statistische cookies helpen de eigenaars van de website, door de verzameling en doorgifte van geanonimiseerde gegevens, inzicht te verkrijgen in de interacties van de bezoekers met websites.
 • Voorkeurs Cookies : Door voorkeurscookies kan een website informatie onthouden voor de wijziging van het gedrag of de weergave van de website, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Wat is de geldigheidsduur van uw toestemming voor cookies?

De geldigheidsduur van uw toestemming voor de installatie van cookies bedraagt 6 maanden vanaf uw keuze. Na afloop van deze periode en om u te herinneren aan de voorkeuren die u hebt uitgedrukt wat betreft cookies, verzoeken wij u om uw toestemming opnieuw te verstrekken.

Als u geen keuze hebt gemaakt, kunnen we u opnieuw vragen naar uw intenties. In elk geval behoudt u de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken door gebruik te maken van onze tool voor het instellen van cookies.

Wat is de levensduur van cookies?

Voor een betere leesbaarheid wordt de levensduur van elk van de op de Websites gebruikte tools vermeld in de bijlagen van dit beleid.

Updates van het beleid

Dit beleid kan worden gewijzigd of aangepast, met name om rekening te houden met de wettelijke ontwikkelingen en de jurisprudentie, evenals de beslissingen en aanbevelingen van de Franse toezichthouder CNIL of eenvoudigweg om de vermelde informatie bij te werken.

Wij nodigen u uit om dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de updates.

Contact

Indien u vragen heeft over dit beleid kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres dpo@lengow.com.

Hoe stel je cookies in?

Naast de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Websites, is de installatie van een Cookie op uw apparatuur onderworpen aan uw voorafgaande toestemming.

U beschikt over verschillende middelen om uw Cookies te beheren en u kunt te allen tijde deze Cookies deactiveren. U kunt ze per geval aanvaarden of weigeren, of ze systematisch eenmalig weigeren.

U kunt uw cookiekeuze instellen met de volgende tools:

Cookies die gebruikt worden op de websites van lengow

Voor een optimale transparantie vindt u in bijlage de lijst van de cookies die op elk van onze sites worden gebruikt, evenals hun functies, hun duur en een link naar de dienstverleners die ze genereren:

CookieDescriptionExpirationTypeLink
PHPSESSIDLengow | This cookie is native to PHP applications used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website.SessionNecessaryN/A
langLengow | This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website.SessionNecessaryN/A
lidcLinkedIn | This cookie is set by LinkedIn and used for routing.1 dayNecessaryMore
bcookieLinkedIn | The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page.2 yearsNecessaryMore
wp-wpml_current_languageLengow | Stores the current language set for users to direct them directly to the appropriate multilingual content.1 dayPreferencesN/A
MUIDMicrosoft | BING advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes1 yearMarketingMore
_gcl_auGoogle | Used for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 monthsMarketingMore
_uetvidMicrosoft | Is a tracking cookie allowsing us to engage with a user that has previously visited our website.2 weeksMarketingMore
ajs_anonymous_idSegment | Stores the anonymous userid used by Segment.io, which we use to anonymously identify visitors in order to measure the update of information and potential conversion to registered users.1 yearMarketingMore
_fbpFacebook | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.2 monthsMarketingMore
IDEGoogle | Stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.1 yearMarketingMore
intercom-id-fgan7yonIntercom | Allows visitors to see any conversations they've had on Intercom websites.9 monthsMarketingMore
intercom-session-fgan7yonIntercom | Allows users to access their conversations and have data communicated on logged out pages for 1 week.1 weekMarketingMore
nQ_cookieIdAlbacross | It is used as a analytical tools to identify the potential customers by setting a unique Id for the customers. The session Id is used to implement the preference choice made by the customer upon their re-visit.1 yearMarketingMore
nQ_visitIdAlbacross | This cookie is used for analytical purposes and is used to uniquely identify users.1 yearMarketingMore
bscookieLinkedIn | This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags.2 yearsMarketingMore
utm_mediumLengow | Used to track the advertising medium like email, Banner Ad or Pay per Click Ads1 dayMarketingN/A
utm_sourceLengow | Identify the advertiser, site, publication, etc. that is sending traffic to your property1 dayMarketingN/A
UserMatchHistoryLinkedIn | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.4 weeksMarketingMore
ymexYandex Metrica | Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.1 yearMarketingMore
yuidssYandex Metrica | Collects information on visitor behaviour on multiple websites.1 yearMarketingMore
_gaGoogle | This cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 yearsStatisticsMore
_gatGoogle | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.1 minuteStatisticsMore
_gidGoogle | The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form.1 dayStatisticsMore
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar | Used to detect the first pageview session of a user1 yearStatisticsMore
_hjIncludedInPageviewSampleHotjar | Used to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit1 yearStatisticsMore
_hjidHotjar | Used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browserSessionStatisticsMore
_hjTLDTestHotjar | Used to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostnameSessionStatisticsMore
lisscLinkedIn | This cookie is used for tracking embedded service.1 yearStatisticsMore
_uetsidMicrosoft | Is a tracking cookie utilised by Microsoft Bing Ads. It allows us to engage with a user that has previously visited our website.1 dayStatisticsMore
_ym_dYandex Metrica | Saves the date of the user's first site session1 yearStatisticsMore
_ym_isadYandex Metrica | Determines whether a user has ad blockers1 dayStatisticsMore
_ym_uidYandex Metrica | Used for identifying site users1 yearStatisticsMore
_ym_visorc_53770108Yandex Metrica | Allows Session Replay to function correctly30 minutesStatisticsMore
yabs-sidYandex Metrica | Used to set the Yandex.Metrica session IDSessionStatisticsMore
yandexuidYandex Metrica | Used for identifying site users1 yearStatisticsMore
CookieDescriptionExpirationTypeLink
MUIDMicrosoft Bing Ads | BING advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes1 yearMarketingMore
_gcl_auGoogle | Used for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 monthsMarketingMore
_uetvidMicrosoft Bing Ads | Is a tracking cookie allowsing us to engage with a user that has previously visited our website.2 weeksMarketingMore
ajs_anonymous_idSegment | Stores the anonymous userid used by Segment.io, which we use to anonymously identify visitors in order to measure the update of information and potential conversion to registered users.1 yearMarketingMore
_fbpFacebook | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.2 monthsMarketingMore
IDEGoogle | Stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.1 yearMarketingMore
VISITOR_INFO1_LIVEYoutube | Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.5 monthsMarketingMore
_gaGoogle | This cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 yearsStatisticsMore
_gatGoogle | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.1 minuteStatisticsMore
_gidGoogle | The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form.1 dayStatisticsMore
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar | Used to detect the first pageview session of a user1 yearStatisticsMore
_hjIncludedInPageviewSampleHotjar | Used to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit1 yearStatisticsMore
_hjidHotjar | Used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browserSessionStatisticsMore
_uetsidMicrosoft Bing Ads | Is a tracking cookie utilised by Microsoft Bing Ads. It allows us to engage with a user that has previously visited our website.1 dayStatisticsMore
GPSYoutube | Registers a unique ID for tracking users based on their geographical location.30 minutesStatisticsMore
YSCYoutube | used to track the views of embedded videos.SessionStatisticsMore
CookieDescriptionExpirationTypeLink
SFSESSIDLengow | Used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website.SessionNecessaryN/A
_csrfStonly | On an initial visit without an associated server session, the web application sets a cookie containing a random token that remains the same for the whole web session.SessionNecessaryMore
intercom-session-fgan7yonIntercom | Allows users to access their conversations and have data communicated on logged out pages for 1 week.1 weekMarketingMore
intercom-id-fgan7yonIntercom | Allows visitors to see any conversations they've had on Intercom websites.9 monthsMarketingMore
IDEGoogle | Stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.1 yearMarketingMore
_gcl_auGoogle | Used for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 monthsMarketingMore
1P_JARGoogle | Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes.SessionMarketingMore
ANIDGoogle | Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising.2 yearsMarketingMore
APISIDGoogle | Google uses these cookies to customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.2 yearsMarketingMore
HSIDGoogle | This cookie is set by DoubleClick to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites.1 yearMarketingMore
NIDGoogle | Google uses these cookies to store customer preferences and customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.6 monthsMarketingMore
NIDGoogle | Google uses these cookies to store customer preferences and customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.6 monthsMarketingMore
OTZGoogle | This cookie is used by Google Analytics et Google+. It provides a global analysis of site visitors.1 monthMarketingMore
SAPISIDGoogle | Google uses these cookies to ensure that Google can collect user information for videos hosted by YouTube.2 yearsMarketingMore
SIDGoogle | This cookie is set by DoubleClick to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites.2 yearsMarketingMore
SIDCCGoogle | Its a security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorised parties.3 monthsMarketingMore
SSIDGoogle | Google uses these cookies to ensure that Google can collect user information for videos hosted by YouTube or maps integrated via Google Maps.2 yearsMarketingMore
_Secure-3PAPISIDGoogle | Google uses these cookies to customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.2 yearsMarketingMore
_Secure-3PSIDGoogle | Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising.2 yearsMarketingMore
_Secure-3PSIDCCGoogle | Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising.3 monthsMarketingMore
_Secure-APISIDGoogle | Google uses these cookies to customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.2 yearsMarketingMore
_Secure-HSIDGoogle | This cookie is set by DoubleClick to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites.1 yearMarketingMore
_Secure-SSIDGoogle | Google uses these cookies to ensure that Google can collect user information for videos hosted by YouTube or maps integrated via Google Maps.2 yearsMarketingMore
ajs_group_idSegment | This cookie checks the number of new and returning visitors to the website.1 yearMarketingMore
ajs_anonymous_idSegment | Stores the anonymous userid used by Segment.io, which we use to anonymously identify visitors in order to measure the update of information and potential conversion to registered users.1 yearMarketingMore
_fbpFacebook | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.3 monthsMarketingMore
ve_roleDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
bjarDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
db-help-center-uidDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
blidDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
localeDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
tDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
jarDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
lidDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
gvcDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
__Host-ssDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
__Host-jDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.5 yearsPreferencesMore
G_ENABLED_IDPSGoogle | This cookie is used for secured logging to the website with a Google account and it is a persistent cookie.N/APreferencesMore
REMEMBERMELengow | Technical cookie used to keep the user logged in.2 yearsPreferencesN/A
nQ_cookieIdAlbacross | It is used as a analytical tools to identify the potential customers by setting a unique Id for the customers. The session Id is used to implement the preference choice made by the customer upon their re-visit.1 yearStatisticsMore
nQ_visitIdAlbacross | This cookie is used for analytical purposes and is used to uniquely identify users.1 yearStatisticsMore
amplitude_id_[id]Amplitude | This cookie is used by Amplitude for session tracking for analytics purposes.10 yearsStatisticsMore
_gaGoogle | This cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 yearsStatisticsMore
_gatGoogle | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.1 minuteStatisticsMore
_gidGoogle | The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form.1 dayStatisticsMore
DVGoogle | The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the Site, where visitors have come to the Site from and the pages they visited.1 dayStatisticsMore
_hjidHotjar | Used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser.SessionStatisticsMore
lgwtrk-clic-[ref]Lengow | Cookie to track clicks on the products via a tracking pixel.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]Lengow | Created when each tracking click is created: contains the ID of the tracked feed.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-skuLengow | Created when each tracking click is created: contains the product sku.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-tidLengow | Created when each tracking click is created: contains the “thesaurus line” id.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-channel_codeLengow | Created when each tracking click is created: contains the channel code associated with the “thesaurus line”.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-nameLengow | Created when each tracking click is created: contains the product name clicked.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-imgLengow | Created when each tracking click is created: contains the clicked product image.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-urlLengow | Created when each tracking click is created: contains the clicked product URL.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-marginLengow | Created when each tracking click is created: contains the margin on the clicked product.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-catLengow | Created when each tracking click is created: contains the clicked product category.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-dtLengow | Created when each tracking click is created: contains the current date in “Y-m-d\TH:i:sP” format.90 daysStatisticsN/A
_uetsidMicrosoft | Is a tracking cookie utilised by Microsoft Bing Ads. It allows us to engage with a user that has previously visited our website.1 dayStatisticsMore
optimizelyEndUserIdOptimizely | Stores a visitor's unique Optimizely identifier. It's a combination of a timestamp and random number. No other information about you or your visitors is stored inside.6 monthsStatisticsMore

Verhoog uw omzet
met Lengow