Detta dokument beskriver Lengows åtaganden för att skydda integriteten för besökarna på våra webbplatser och bloggar.

Personuppgifter som vi samlar in

I allmänhet kan vi samla in uppgifter som gör det möjligt att identifiera ditt företag (IP-adress, företagets namn, lokalisering och URL för företagets webbplats) och dig (efternamn, förnamn, telefonnummer och e-postadress).

Vi samlar in information om ditt företag när du besöker vår webbplats och när du fyller i något av formulären (för att hämta våra vägledningar, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller för att begära en demonstration av vår plattform).

Inom lagens ramar kan vi samla in företags- eller personlig information som kommer från offentliga databaser eller tredje partstjänster för att berika de data som vi lagrar, i syfte att erbjuda en individanpassad upplevelse, mer träffsäker målinriktning för våra marknadsföringsåtgärder och en bättre analys av deras resultat.

Användning av de personuppgifter som vi samlar in

De insamlade uppgifterna gör det framför allt möjligt för Lengow att skapa marknadsföringskampanjer för våra potentiella kunder genom att erbjuda dem marknadsföringsinnehåll och hjälpa våra försäljningsteam att söka nya kunder.

Våra marknadsföringsåtgärder finns även för att hålla våra kunder och samarbetspartners uppdaterade om nya funktioner, evenemang och erbjudanden från Lengow.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

För att kunna vara säker på att dina uppgifter hanteras på rätt sätt kan du begära följande:

  • Rätt till information: du har rätt att få veta vilken typ av personuppgifter som vi samlar in och syftet med behandlingen av uppgifterna.
  • Rätt till åtkomst till dina uppgifter: du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som Lengow har samlat in om dig.
  • Rätt till rättelse: du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras.

 

 

 

 

 

  • Rätt att bli bortglömd: du har rätt att begära att dina personuppgifter som vi lagrar ska raderas.
  • Rätt till begränsning av behandlingen: du kan i vissa specificerade fall begränsa behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få och återanvända dina personuppgifter som vi lagrar.
  • Rätt att invända: du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (du kan exempelvis vägra behandling för marknadsföringsändamål).

Hur du utövar dina rättigheter

Vi har skapat en särskild e-postadress för att du ska kunna fråga oss om hur dina personuppgifter används och för att du ska kunna utöva dina rättigheter.

Skicka alla frågor om dina personuppgifter via e-post till
: dpo@lengow.com

Sälj mer med Lengow