Personuppgifter

Detta dokument beskriver Lengows åtaganden för att skydda integriteten för besökarna på våra webbplatser och bloggar.

Personuppgifter som vi samlar in

I allmänhet kan vi samla in uppgifter som gör det möjligt att identifiera ditt företag (IP-adress, företagets namn, lokalisering och URL för företagets webbplats) och dig (efternamn, förnamn, telefonnummer och e-postadress).

Vi samlar in information om ditt företag när du besöker vår webbplats och när du fyller i något av formulären (för att hämta våra vägledningar, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller för att begära en demonstration av vår plattform).

Inom lagens ramar kan vi samla in företags- eller personlig information som kommer från offentliga databaser eller tredje partstjänster för att berika de data som vi lagrar, i syfte att erbjuda en individanpassad upplevelse, mer träffsäker målinriktning för våra marknadsföringsåtgärder och en bättre analys av deras resultat.

Användning av de personuppgifter som vi samlar in

De insamlade uppgifterna gör det framför allt möjligt för Lengow att skapa marknadsföringskampanjer för våra potentiella kunder genom att erbjuda dem marknadsföringsinnehåll och hjälpa våra försäljningsteam att söka nya kunder.

Våra marknadsföringsåtgärder finns även för att hålla våra kunder och samarbetspartners uppdaterade om nya funktioner, evenemang och erbjudanden från Lengow.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

För att kunna vara säker på att dina uppgifter hanteras på rätt sätt kan du begära följande:

 • Rätt till information: du har rätt att få veta vilken typ av personuppgifter som vi samlar in och syftet med behandlingen av uppgifterna.
 • Rätt till åtkomst till dina uppgifter: du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som Lengow har samlat in om dig.
 • Rätt till rättelse: du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras.

 

 

 

 

 

 • Rätt att bli bortglömd: du har rätt att begära att dina personuppgifter som vi lagrar ska raderas.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: du kan i vissa specificerade fall begränsa behandlingen av dina uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få och återanvända dina personuppgifter som vi lagrar.
 • Rätt att invända: du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (du kan exempelvis vägra behandling för marknadsföringsändamål).

Hur du utövar dina rättigheter

Vi har skapat en särskild e-postadress för att du ska kunna fråga oss om hur dina personuppgifter används och för att du ska kunna utöva dina rättigheter.

Skicka alla frågor om dina personuppgifter via e-post till
: dpo@lengow.com

Policy för cookies

Webbplatsen www.lengow.com, bloggen blog.lengow.com och plattformen www.lengow.io (hädanefter ”webbplatserna”) använder cookies och annan spårning för att göra din navigering så enkel som möjligt, individanpassa innehållet och annonserna som vi visar för dig och följa upp effekten av våra marknadsföringsaktiviteter. Denna policy har till syfte att ge tydlig och komplett information om ursprunget och användningen av de cookies som placeras på din enhet (stationär eller bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker våra webbplatser och om de möjligheter som du har om du vill invända mot det.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil eller spårare, som placeras i din webbläsare och som gör det möjligt att identifiera och känna igen din enhet vid kommande besök och ge dig en bättre navigation. Denna cookie placeras på din enhet av våra webbplatser, eller av tredjepartsutgivare, när du besöker vissa delar av dem eller när du använder visa funktioner.

Termen ”cookie” används i vid mening och innebär alla tekniska spårare som placeras på din enhet.

Vilka cookies använder vi och varför?

 • Nödvändiga cookies : Nödvändiga cookies gör att du kan navigera på webbplatsens sidor och få tillgång till de olika produkter och tjänster som vi erbjuder.
 • Marknadsföring cookies : Marknadsföringscookies används för att följa besökare på webbplatser. Syftet är att visa annonser som är relevanta och intressanta för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.
 • Statistik cookies : Statistikcookies hjälper webbplatsägarna att förstå hur besökarna interagerar med webbplatserna, genom att samla in och rapportera anonym information.
 • Inställningar cookies : Inställningscookies gör det möjligt för en webbplats att spara information som ändrar sättet som webbplatsen beter sig eller visas, som vilket språk du föredrar eller det område som du befinner dig i.

Hur länge gäller mitt medgivande för cookies?

Ditt medgivande att installera cookies gäller i sex månader räknat från att du gav ditt godkännande. När denna tidsperiod har passerat kommer vi att begära att du förnyar ditt medgivande, för att påminna dig om dina inställningar för cookies. Om du inte har gjort något val kan vi kontakta dig igen för att få veta vad du önskar.

Du har alltid möjligheten att återkalla ditt medgivande genom att använda vårt verktyg för att ställa in cookies.

Hur länge sparas cookies?

För att göra det lättare att läsa anges livslängden för vart och ett av de verktyg som används på webbplatserna i bilagorna till denna policy.

Policy Uppdatering av policyn

Denna policy kan ändras eller utökas, exempelvis för att ta hänsyn till förändrad lagstiftning och rättspraxis samt beslut och rekommendationer från CNIL, eller helt enkelt för att uppdatera den angivna informationen.

Vi uppmanar dig att läsa denna policy regelbundet för att få information om uppdateringarna.

Kontakt

Om du har frågor om denna policy kan du kontakta oss på följande e-postadress dpo@lengow.com.

Hur ställer jag in mina cookies?

Utöver cookies som är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera, krävs ditt godkännande i förväg för att placera en cookie på din enhet.

Det finns olika sätt för dig att hantera dina cookies och du kan när som helst välja att inaktivera dessa cookies. Du kan acceptera eller vägra dem från fall till fall, eller vägra allihop en gång för alla.

Du kan ställa in dina val avseende cookies med följande verktyg:

Cookies som används pa webbplatsen

För att garantera en fullständig öppenhet finner du i bilagorna listan på cookies som används på var och en av våra webbplatser, deras funktion, varaktighet och en länk till de leverantörer som skapar dem:

CookieDescriptionExpirationTypeLink
PHPSESSIDLengow | This cookie is native to PHP applications used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website.SessionNecessaryN/A
langLengow | This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website.SessionNecessaryN/A
lidcLinkedIn | This cookie is set by LinkedIn and used for routing.1 dayNecessaryMore
bcookieLinkedIn | The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page.2 yearsNecessaryMore
wp-wpml_current_languageLengow | Stores the current language set for users to direct them directly to the appropriate multilingual content.1 dayPreferencesN/A
MUIDMicrosoft | BING advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes1 yearMarketingMore
_gcl_auGoogle | Used for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 monthsMarketingMore
_uetvidMicrosoft | Is a tracking cookie allowsing us to engage with a user that has previously visited our website.2 weeksMarketingMore
ajs_anonymous_idSegment | Stores the anonymous userid used by Segment.io, which we use to anonymously identify visitors in order to measure the update of information and potential conversion to registered users.1 yearMarketingMore
_fbpFacebook | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.2 monthsMarketingMore
IDEGoogle | Stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.1 yearMarketingMore
intercom-id-fgan7yonIntercom | Allows visitors to see any conversations they've had on Intercom websites.9 monthsMarketingMore
intercom-session-fgan7yonIntercom | Allows users to access their conversations and have data communicated on logged out pages for 1 week.1 weekMarketingMore
nQ_cookieIdAlbacross | It is used as a analytical tools to identify the potential customers by setting a unique Id for the customers. The session Id is used to implement the preference choice made by the customer upon their re-visit.1 yearMarketingMore
nQ_visitIdAlbacross | This cookie is used for analytical purposes and is used to uniquely identify users.1 yearMarketingMore
bscookieLinkedIn | This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags.2 yearsMarketingMore
utm_mediumLengow | Used to track the advertising medium like email, Banner Ad or Pay per Click Ads1 dayMarketingN/A
utm_sourceLengow | Identify the advertiser, site, publication, etc. that is sending traffic to your property1 dayMarketingN/A
UserMatchHistoryLinkedIn | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.4 weeksMarketingMore
ymexYandex Metrica | Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.1 yearMarketingMore
yuidssYandex Metrica | Collects information on visitor behaviour on multiple websites.1 yearMarketingMore
_gaGoogle | This cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 yearsStatisticsMore
_gatGoogle | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.1 minuteStatisticsMore
_gidGoogle | The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form.1 dayStatisticsMore
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar | Used to detect the first pageview session of a user1 yearStatisticsMore
_hjIncludedInPageviewSampleHotjar | Used to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit1 yearStatisticsMore
_hjidHotjar | Used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browserSessionStatisticsMore
_hjTLDTestHotjar | Used to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostnameSessionStatisticsMore
lisscLinkedIn | This cookie is used for tracking embedded service.1 yearStatisticsMore
_uetsidMicrosoft | Is a tracking cookie utilised by Microsoft Bing Ads. It allows us to engage with a user that has previously visited our website.1 dayStatisticsMore
_ym_dYandex Metrica | Saves the date of the user's first site session1 yearStatisticsMore
_ym_isadYandex Metrica | Determines whether a user has ad blockers1 dayStatisticsMore
_ym_uidYandex Metrica | Used for identifying site users1 yearStatisticsMore
_ym_visorc_53770108Yandex Metrica | Allows Session Replay to function correctly30 minutesStatisticsMore
yabs-sidYandex Metrica | Used to set the Yandex.Metrica session IDSessionStatisticsMore
yandexuidYandex Metrica | Used for identifying site users1 yearStatisticsMore
CookieDescriptionExpirationTypeLink
MUIDMicrosoft Bing Ads | BING advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes1 yearMarketingMore
_gcl_auGoogle | Used for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 monthsMarketingMore
_uetvidMicrosoft Bing Ads | Is a tracking cookie allowsing us to engage with a user that has previously visited our website.2 weeksMarketingMore
ajs_anonymous_idSegment | Stores the anonymous userid used by Segment.io, which we use to anonymously identify visitors in order to measure the update of information and potential conversion to registered users.1 yearMarketingMore
_fbpFacebook | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.2 monthsMarketingMore
IDEGoogle | Stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.1 yearMarketingMore
VISITOR_INFO1_LIVEYoutube | Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.5 monthsMarketingMore
_gaGoogle | This cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 yearsStatisticsMore
_gatGoogle | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.1 minuteStatisticsMore
_gidGoogle | The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form.1 dayStatisticsMore
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar | Used to detect the first pageview session of a user1 yearStatisticsMore
_hjIncludedInPageviewSampleHotjar | Used to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit1 yearStatisticsMore
_hjidHotjar | Used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browserSessionStatisticsMore
_uetsidMicrosoft Bing Ads | Is a tracking cookie utilised by Microsoft Bing Ads. It allows us to engage with a user that has previously visited our website.1 dayStatisticsMore
GPSYoutube | Registers a unique ID for tracking users based on their geographical location.30 minutesStatisticsMore
YSCYoutube | used to track the views of embedded videos.SessionStatisticsMore
CookieDescriptionExpirationTypeLink
SFSESSIDLengow | Used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website.SessionNecessaryN/A
_csrfStonly | On an initial visit without an associated server session, the web application sets a cookie containing a random token that remains the same for the whole web session.SessionNecessaryMore
intercom-session-fgan7yonIntercom | Allows users to access their conversations and have data communicated on logged out pages for 1 week.1 weekMarketingMore
intercom-id-fgan7yonIntercom | Allows visitors to see any conversations they've had on Intercom websites.9 monthsMarketingMore
IDEGoogle | Stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.1 yearMarketingMore
_gcl_auGoogle | Used for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 monthsMarketingMore
1P_JARGoogle | Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes.SessionMarketingMore
ANIDGoogle | Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising.2 yearsMarketingMore
APISIDGoogle | Google uses these cookies to customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.2 yearsMarketingMore
HSIDGoogle | This cookie is set by DoubleClick to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites.1 yearMarketingMore
NIDGoogle | Google uses these cookies to store customer preferences and customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.6 monthsMarketingMore
NIDGoogle | Google uses these cookies to store customer preferences and customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.6 monthsMarketingMore
OTZGoogle | This cookie is used by Google Analytics et Google+. It provides a global analysis of site visitors.1 monthMarketingMore
SAPISIDGoogle | Google uses these cookies to ensure that Google can collect user information for videos hosted by YouTube.2 yearsMarketingMore
SIDGoogle | This cookie is set by DoubleClick to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites.2 yearsMarketingMore
SIDCCGoogle | Its a security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorised parties.3 monthsMarketingMore
SSIDGoogle | Google uses these cookies to ensure that Google can collect user information for videos hosted by YouTube or maps integrated via Google Maps.2 yearsMarketingMore
_Secure-3PAPISIDGoogle | Google uses these cookies to customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.2 yearsMarketingMore
_Secure-3PSIDGoogle | Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising.2 yearsMarketingMore
_Secure-3PSIDCCGoogle | Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising.3 monthsMarketingMore
_Secure-APISIDGoogle | Google uses these cookies to customise ads on Google websites, based on recent searches and interactions.2 yearsMarketingMore
_Secure-HSIDGoogle | This cookie is set by DoubleClick to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites.1 yearMarketingMore
_Secure-SSIDGoogle | Google uses these cookies to ensure that Google can collect user information for videos hosted by YouTube or maps integrated via Google Maps.2 yearsMarketingMore
ajs_group_idSegment | This cookie checks the number of new and returning visitors to the website.1 yearMarketingMore
ajs_anonymous_idSegment | Stores the anonymous userid used by Segment.io, which we use to anonymously identify visitors in order to measure the update of information and potential conversion to registered users.1 yearMarketingMore
_fbpFacebook | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.3 monthsMarketingMore
ve_roleDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
bjarDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
db-help-center-uidDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
blidDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
localeDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
tDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
jarDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
lidDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
gvcDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
__Host-ssDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.3 yearsPreferencesMore
__Host-jDropbox | This cookie is used by Dropbox for session tracking for analytics purposes.5 yearsPreferencesMore
G_ENABLED_IDPSGoogle | This cookie is used for secured logging to the website with a Google account and it is a persistent cookie.N/APreferencesMore
REMEMBERMELengow | Technical cookie used to keep the user logged in.2 yearsPreferencesN/A
nQ_cookieIdAlbacross | It is used as a analytical tools to identify the potential customers by setting a unique Id for the customers. The session Id is used to implement the preference choice made by the customer upon their re-visit.1 yearStatisticsMore
nQ_visitIdAlbacross | This cookie is used for analytical purposes and is used to uniquely identify users.1 yearStatisticsMore
amplitude_id_[id]Amplitude | This cookie is used by Amplitude for session tracking for analytics purposes.10 yearsStatisticsMore
_gaGoogle | This cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 yearsStatisticsMore
_gatGoogle | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.1 minuteStatisticsMore
_gidGoogle | The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form.1 dayStatisticsMore
DVGoogle | The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the Site, where visitors have come to the Site from and the pages they visited.1 dayStatisticsMore
_hjidHotjar | Used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser.SessionStatisticsMore
lgwtrk-clic-[ref]Lengow | Cookie to track clicks on the products via a tracking pixel.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]Lengow | Created when each tracking click is created: contains the ID of the tracked feed.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-skuLengow | Created when each tracking click is created: contains the product sku.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-tidLengow | Created when each tracking click is created: contains the “thesaurus line” id.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-channel_codeLengow | Created when each tracking click is created: contains the channel code associated with the “thesaurus line”.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-nameLengow | Created when each tracking click is created: contains the product name clicked.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-imgLengow | Created when each tracking click is created: contains the clicked product image.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-urlLengow | Created when each tracking click is created: contains the clicked product URL.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-marginLengow | Created when each tracking click is created: contains the margin on the clicked product.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-catLengow | Created when each tracking click is created: contains the clicked product category.90 daysStatisticsN/A
lgwtrk-[account-id]-dtLengow | Created when each tracking click is created: contains the current date in “Y-m-d\TH:i:sP” format.90 daysStatisticsN/A
_uetsidMicrosoft | Is a tracking cookie utilised by Microsoft Bing Ads. It allows us to engage with a user that has previously visited our website.1 dayStatisticsMore
optimizelyEndUserIdOptimizely | Stores a visitor's unique Optimizely identifier. It's a combination of a timestamp and random number. No other information about you or your visitors is stored inside.6 monthsStatisticsMore

Sälj mer med Lengow