Dit document zet de verbintenissen uiteen van Lengow om de privacy van de bezoekers van onze websites en blog te beschermen.

De door ons verzamelde persoonsgegevens

In het algemeen kunnen wij gegevens verzamelen om uw bedrijf (IP-adres, bedrijfsnaam, locatie, URL van de bedrijfswebsite) en uzelf (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres) te identificeren.

Wij verzamelen informatie over uw bedrijf wanneer u onze website bezoekt en wanneer u een van onze formulieren invult (om onze gidsen te downloaden, u in te schrijven op onze nieuwsbrief of om een demonstratie van ons platform aan te vragen).

In het door de wet voorziene kader kunnen wij informatie verzamelen van bedrijven of personen uit openbare databanken of diensten van derden om de gegevens die wij opslaan aan te vullen, met als doel een persoonlijk afgestemde ervaring aan te bieden, onze marketingacties doelgerichter af te stemmen en de resultaten ervan beter te analyseren.

Gebruik van de door ons verzamelde persoonsgegevens

De verzamelde gegevens stellen Lengow in de eerste plaats in staat marketingcampagnes te genereren voor onze prospects door hen marketingcontent aan te bieden en helpen onze commerciële teams in het kader van de prospectie van nieuwe klanten.

Onze marketingacties zijn ook bedoeld om onze klanten en partners op de hoogte te houden van nieuwe functies, evenementen en aanbiedingen van Lengow.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Om verzekerd te zijn van het goede beheer van uw gegevens, beschikt u over de volgende rechten:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten welk type gegevens wij verzamelen en waarom wij die verwerken.
  • Recht op inzage van uw gegevens: u heeft recht op inzage van de door Lengow over u verzamelde gegevens.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verbeterd of aangevuld.

 

 

 

 

  • Recht op vergetelheid: u heeft het recht te vragen dat de door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist.
  • Recht op beperking van de verwerking: u kunt de verwerking van uw gegevens beperken tot specifieke gevallen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die wij opslaan te verkrijgen en te hergebruiken.
  • Recht op weigering: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (u kunt bijvoorbeeld de verwerking voor reclamedoeleinden weigeren).

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wij hebben een speciaal e-mailadres ter beschikking gesteld zodat u ons vragen kunt stellen over het gebruik van uw gegevens en u uw rechten kunt uitoefenen.

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar
: dpo@lengow.com

Third Party Processors

Our carefully selected partners and service providers may process personal information about you on our behalf as described below:

“Digital Marketing Service Providers

We periodically appoint digital marketing agents to conduct marketing activity on our behalf, such activity may result in the compliant processing of personal information. Our appointed data processors include:

(i)Prospect Global Ltd (trading as Sopro) Reg. UK Co. 09648733. You can contact Sopro and view their privacy policy here: http://sopro.io. Sopro are registered with the ICO Reg: ZA346877 their Data Protection Officer can be emailed at: dpo@sopro.io.”